Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Spis treści

Uwaga: Informacje zawarte w tym przewodniku są dostępne w kilku językach. Odnośniki do innych stron i witryn internetowych są na ogół dostępne tylko w języku angielskim i/lub francuskim.   

Czynności wstępne: plan

Na początek: podstawowe informacje

Inne zasoby

Czynności wstępne: plan

Co to jest plan biznesowy?

Plan biznesowy to pisemny dokument opisujący cele i strategie danego przedsiębiorstwa, jego prognozy finansowe i docelowy rynek. Pomoże on wyznaczyć realistyczne i terminowe cele, zapewnić sobie zewnętrzne źródła finansowania, uwzględnić mierniki sukcesu, sprecyzować wymagania operacyjne i sformułować realistyczne prognozy finansowe. Przygotowanie takiego planu pomoże skoncentrować się na sposobie, w jaki ma być prowadzone nowe przedsiębiorstwo i zapewnić mu jak najlepsze szanse sukcesu.

Uzyskanie pomocy finansowej w celu założenia własnego nowego przedsiębiorstwa jest bezpośrednio uwarunkowane jakością planu biznesowego. Aby mieć szansę uzyskania finansowania od instytucji finansowych lub inwestorów konieczne jest wykazanie, że wnioskodawca rozumie wszystkie aspekty swojego biznesu oraz że przedsiębiorstwo będzie zdolne do przynoszenia zysku.  

Plan biznesowy to coś więcej niż dokument przedstawiany pożyczkodawcom i inwestorom. Jest on także pomocą w planowaniu wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa. Właściwe planowanie może pomóc zapewnić sukces przedsiębiorstwa.

Kopie przykładowych planów biznesowych można uzyskać pod numerem telefonu:
1-888-576-4444
Réussir sa planification d'entreprise 
Gabarits et modèles de plans d'affaires

Uzyskiwanie finansowania

Agencja Entreprises Canada może pomóc w znalezieniu rządowych opcji finansowania swojego przedsiębiorstwa. Istnieją programy dotyczące przedsiębiorstw na całym obszarze Kanady oraz inne, które dotyczą tylko przedsiębiorstw w Ontario. Entreprises Canada udostępnia narzędzia służące do wyszukiwania finansowania lub można wykorzystać przeglądarkę do wyszukania według rodzaju finansowania.

Wyszukiwanie internetowe:
Entreprises Canada : Subvention et financement du gouvernement

Wybór struktury firmy

Przy zakładaniu przedsiębiorstwa należy wybrać strukturę firmy, która najlepiej odpowiada jej potrzebom. Trzy najczęściej spotykane struktury firm to:

 • Indywidualny przedsiębiorca
 • Spółka jawna
 • Korporacja

Aby uzyskać więcej informacji o różnych formach organizacji firm, przeczytaj następujące dokumenty:  
Société par actions, société en nom collectif, ou entreprise à propriétaire unique?
Structure d'entreprise : laquelle vous convient le mieux?

Wybór nazwy przedsiębiorstwa

Przed zarejestrowaniem przedsiębiorstwa należy zdecydować, jaka ma być nazwa danej firmy. Odpowiednia nazwa może stać się skutecznym sposobem reklamy oraz pomóc klientom zrozumieć, czym zajmuje się dane przedsiębiorstwo i jaki jest jego docelowy rynek.  

Niektóre punkty do rozważenia przy wybieraniu nazwy przedsiębiorstwa to:

 • Krótkie nazwy są łatwiejsze do zapamiętania
 • Opisowe nazwy pomagają zrozumieć, co oferuje dane przedsiębiorstwo
 • Profesjonalne nazwy mogą dobrze współgrać z wizją tego, jak chcemy być postrzegani
 • Unikalność nazwy zagwarantuje, że nazwa nie jest już przez kogoś używana

Nazwa przedsiębiorstwa jest istotna dla jego biznesowej tożsamości. Wybierz nazwę, która odpowiada Twoim potrzebom i wizji firmy, jaką chcesz zaprezentować.

Przeczytaj online:
Choisir un nom…

Wybór lokalizacji

Dla większości przedsiębiorstw wybór odpowiedniej lokalizacji ma kluczowe znaczenie. Adres jest często konieczny w celu rejestracji, uzyskania licencji i zezwoleń. Idealna lokalizacja będzie zależeć od potrzeb biznesowych firmy, restrykcji związanych ze strefami zagospodarowania przestrzennego oraz od tego, gdzie znajdują się klienci i konkurencja. Inne istotne czynniki przy rozważaniu dostępnych opcji to podatki, poziom hałasu i lokalne środowisko biznesowe.   
Jeśli planujesz założenie firmy z siedzibą we własnym domu, zapoznaj się wcześniej z przepisami i restrykcjami dotyczącymi przedsiębiorstw z siedzibą w domu.

Przeczytaj online:
Choix d'un emplacement et aménagement 
Entreprise à domicile

Na początek: podstawowe informacje

Jak zarejestrować nazwę przedsiębiorstwa

Rejestracja nazwy firmy dotyczy przedsiębiorców, którzy zamierzają zarejestrować się jako indywidualny przedsiębiorca, spółka jawna lub w przypadku nazwy firmowej (nazwy handlowej) dla korporacji. Nazwa nowej firmy musi być zarejestrowana, jeśli różni się od prawnego imienia i nazwiska właściciela firmy. Informacje na temat sposobu założenia korporacji podano w rozdziale Inkorporacja (rejestracja) firmy poniżej.

Sposoby wykonania opcjonalnego wyszukania nazwy oraz zarejestrowania swojej firmy są następujące:   

 • Za pośrednictwem witryny internetowej ServiceOntario
 • Osobiście w placówce ServiceOntario
 • Wysyłając podanie na adres wskazany w formularzu

Koszt rejestracji nowej firmy wynosi od 60 CAN do 80 CAN. Rejestracja jest ważna przez pięć lat, po czym musi zostać przedłużona.

Do wykorzystania online:
Recherche, enregistrement et renouvellement d'un nom commercial

Inkorporacja (rejestracja) firmy

Korporacja to jednostka prawna, która oddziela firmę od jej właściciela/przedsiębiorcy. Można wybrać inkorporację na szczeblu federalnym lub prowincjonalnym. Każda z tych opcji wiąże się z określonymi korzyściami i niedogodnościami.

Inkorporacja prowincjonalna

Inkorporacja na szczeblu prowincji umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej pod nazwą korporacji na terenie Ontario. Ochrona nazwy korporacji dotyczy Ontario, przy czym można otwierać biura/sklepy w granicach prowincji.
Skontaktuj się z działem Direction des compagnies et des sûretés mobilières (Dział Zabezpieczenia Własności

Osobistej i Przedsiębiorstw):
1-800-361-3223
Constitution d'une société en Ontario

Inkorporacja federalna

Inkorporacja na szczeblu federalnym umożliwia otwieranie placówek w Ontario i/lub na terenie innych prowincji i terytoriów w całej Kanadzie. W przypadku otwierania biur/sklepów w innych prowincjach konieczne będzie zarejestrowanie przedsiębiorstwa w tych lokalizacjach. Inkorporacja na szczeblu federalnym zapewnia również ochronę nazwy korporacji na terenie całego kraju.   

Skontaktuj się z Corporations Canada:
1-866-333-5556
Étapes de la constitution en société

Korporacje profesjonalne

W przypadku profesjonalistów podlegających regulacjom (np. pracownicy służby zdrowia, pracownicy socjalni, księgowi) jest możliwa inkorporacja ich własnej praktyki na szczeblu prowincji w charakterze korporacji profesjonalnej.

Niektóre główne cechy korporacji profesjonalnej to:

 • Ochrona w postaci ograniczenia odpowiedzialności
 • Dostęp do zewnętrznych funduszy inwestycyjnych
 • Korzyści płynące z korporacyjnych przepisów podatkowych
 • Status korporacji

Skontaktuj się z ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs:
1-800-361-3223
Sociétés professionnelles

Przepisy, licencje i zezwolenia

Przedsiębiorstwo może potrzebować licencji i zezwoleń od rządu na szczeblu federalnym, prowincjonalnym i lokalnym.

Oprócz informacji zawartych w niniejszym przewodniku można korzystać z wyszukiwarki Entreprises Canada Recherche des permis et licences (wyszukiwarka zezwoleń i licencji w Kanadzie), zasilanej przez PerLe, aby wyszukać licencje i przepisy, które mogą dotyczyć danego przedsiębiorstwa. Można także skontaktować się z nami, aby porozmawiać z kimś na temat założenia firmy.

Skontaktuj się z nami:
1-888-576-4444
Recherche des permis et licences

Kwestie prawne

W przypadku pytań dotyczących kwestii prawnych należy skontaktować się z prawnikiem zajmującym się przepisami dotyczącymi przedsiębiorstw. W znalezieniu odpowiedniego prawnika lub praktykanta adwokackiego, w oparciu o Twoje potrzeby, może pomóc Service de référence du Barreau du Haut-Canada (Serwis Skierowań Stowarzyszenia Prawników Górnej Kanady). 

Do wykorzystania online:
Service de référence du Barreau du Haut-Canada

Rejestracja numeru biznesowego

Numer biznesowy (numéro d’entreprise) to indywidualny numer konta, służący do porozumiewania się z rządem federalnym w sprawach dotyczących podatków, listy płac, importu/eksportu i innych rodzajów działalności. Jeśli firma planuje zatrudnianie pracowników lub zamierza importować i/lub eksportować produkty lub usługi, konieczne będzie uzyskanie numeru biznesowego.  

Jeśli firma sprzedaje towary i usługi w Ontario, może być potrzebny numer biznesowy, który umożliwia pobieranie i odprowadzanie zharmonizowanego podatku od sprzedaży (taxe de vente harmonisée, TVH). Bliższe informacje można uzyskać kontaktując się z Urzędem Podatkowym Kanady (Agence du revenu du Canada, ARC).

Skontaktuj się z ARC:
1-800-959-5525
Agence du revenu du Canada – Entreprise 
Inscription du numéro d'entreprise (NE)

Opodatkowanie

W zależności od lokalizacji i rodzaju oferowanych produktów lub usług, mogą obowiązywać również podatki dla przedsiębiorstw na szczeblu federalnym, prowincjonalnym i/lub lokalnym.

Przeczytaj online:
Guide sur l'impôt 
Entreprises électroniques et ventes de produits et services à des clients à l'extérieur de l'Ontario 
TVH : ce qui est taxable et ce qui ne l'est pas

Zatrudnianie pracowników

Istotna jest znajomość własnych zobowiązań i możliwości w kwestii zatrudniania pracowników oraz zapoznanie się z aktualnymi warunkami na rynku pracy.  

Przy zatrudnianiu pracowników należy brać pod uwagę m.in.:

 • Zasady rekrutacji
 • Listę płac
 • Deklaracje podatkowe
 • Standardy zatrudnienia

Przeczytaj online:
Recrutement du personnel
Guide sur les règlements en matière d'emploi : Embauche

Inne zasoby

Zarządzanie

Dowiedz się, jak wygląda skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, od codziennej działalności do długoterminowego planowania.

Stowarzyszenia

Jeśli jesteś zainteresowany znalezieniem stowarzyszenia, skorzystaj z naszego wniosku o usługę w zakresie drugorzędnych badań rynku i zleć nam wyszukanie stowarzyszenia, które będzie odpowiadało Twoim potrzebom. 

Organizacje biznesowe

Centres d’encadrement des petits entrepreneurs

Odwiedź Centres d’encadrement des petits entrepreneurs (Ośrodek Przedsiębiorczości dla Małych Firm) i porozmawiaj z dobrze poinformowanymi konsultantami do spraw biznesu (w ogóle), weź udział w seminariach i skorzystaj z publikacji na temat biznesu.

Wyszukaj online:
Services consultatifs auprès des petites entreprises

Programme de développement des collectivités de l'Ontario

Uzyskaj dostęp do informacji i finansowania dla przedsiębiorców w Północnym Ontario oraz na terenach wiejskich w Południowym i Wschodnim Ontario.

Skontaktuj się z SADC:
1-866-668-2332 
Programme de développement des collectivités de l'Ontario

Ministère du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce

Znajdź informacje na temat społeczności małych firm w Ontario oraz możliwość dostępu do ludzi i zasobów potrzebnych do zwiększenia konkurencyjności i zyskowności przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się z Ministère du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce:
1-800-268-7095
Ministère du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce

Banque de développement du Canada (BDC)

Udostępnia szeroki wachlarz programów doradztwa i szkolenia w zakresie biznesu, w tym warsztatów, seminariów i kursów zarządzania przedsiębiorstwami. Koszt programu może być różny.

Skontaktuj się z Kanadyjskim Bankiem Rozwoju Biznesu:
1-877-232-2269
Banque de développement du Canada

Le Service des délégués commerciaux du Canada (SDC)

Dowiedz się, jak globalne łańcuchy wartości mogą zwiększyć konkurencyjność, zyskowność i długoterminowe szanse przetrwania Twojego przedsiębiorstwa.   

Skontaktuj się z Kanadyjskim Serwisem Komisarza ds. Handlu:
1-888-306-9991
Devenir un maillon des chaînes de valeur mondiales 

Możesz również znaleźć książki, czasopisma i inne potrzebne piśmiennictwo w lokalnych organizacjach świadczących usługi dla przedsiębiorstw. Aby zlokalizować najbliższą placówkę Entreprises Canada Ontario (ECO), skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 1-888-576-4444.